KINKAN UF CREAM 手指用(销售名称:KINKAN UF CREAM)

可治疗搔痒的手部湿疹等。非类固醇外用湿疹・皮肤炎用药。

KINKAN UF CREAM 手指用(销售名称:KINKAN UF CREAM)

第二类医药品

形状: 乳膏剂

容量: 15g

停产产品